Tavola disegno 1Fill 1Confirm_flagIcon/Appliance/Cooking/LittleIcon/Appliance/Cooling/LittledownloadFill 1Info_textWASHING MACHINEFill 1Tavola disegno 1Risorsa 1Icon_searchIcon_searchwellbeing

WHIRLPOOL EMEA KALİTE POLİTİKASI

Comerio (VA), July 1, 2016

Whirlpool EMEA S.p.A. ev aletleri pazarının dünya lideri olan Whirlpool Corporation'ın bir parçası olarak Avrupa'daki tüm iştirakleri ile birlikte, ekonomik rekabet edebilirliğin ve müşteri memnuniyetinin öncüsü sayılan ürünlerini, hizmetlerini ve süreçlerini iyileştirmeye yönelik sürekli bir taahhüde dönüştürülmekte olan Kalite Yönetiminin önemine derinden inanmaktadır.

Whirlpool, özellikle Whirlpool Corporation'ı, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesi (EMEA) için stratejik hedefleri doğrultusunda yönlendiren Kalite Politikasını, aşağıdaki Stratejik Mimarlık öğeleri üzerine temel alır:


  • Ürün Liderliği
  • Marka Liderliği
  • Operasyonel mükemmellik
  • Kişilerin Mükemmelliği

Faaliyette bulunduğu ülkelerde yürürlükte bulunan tüm yasal gerekliliklere ve düzenlemelere uygun olarak faaliyette bulunur.

Bu hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamak için Whirlpool, tüm paydaşların memnuniyetini ve güveni güvence altına almak için Şirket kaynaklarını dikkate alan ISO 9001: 2015 standardına dayalı bir kalite yönetim sistemini geliştirmeye ve sürdürmeye kararlıdır.

Özellikle şu beş değer; "Saygı", "Dürüstlük", "Çeşitlilik ve Kaynaştırma","Takım Çalışması" ve "Kazanma Ruhu" Whirlpool'a ilham verir. Bunlar, Şirket'in Stratejik Mimari Yapısı ile birlikte Firma’nın tercihlerini yapması için üstlendiği yol gösterici ilkelerdir.

Bu ilkelere bağlı olarak, işbu Kalite Politikasında tanımlanan sürekli iyileştirme kriterlerini hayata geçirmekteyiz.


Esther Berrozpe Galindo
President Whirlpool EMEA
Executive Vice President Whirlpool Corporation