6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Gereğince Ön Bilgilendirme Formu


İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nun konusu, Tüketici ve Satıcı'ya ait http://www.hotpoint.com.tr] alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri: İnternet üzerinden Indesit ürünlerinin satış hizmeti

Satıcı'nın isim ve unvanı, açık adresi, telefon ve diğer iletişim bilgileri:

Unvan: Indesit Company Beyaz Eşya Pazarlama Anonim Şirketi
Adres: Balmumcu Mah. Karahasan Sok. No.11 Beşiktaş, İstanbul
Telefon: 444 50 10
E-mail: service.tr@whirlpool.com
Mersis numarası: 7439849428811334

Tüketici Bilgileri

Ad Soyad / Unvan: [•]
Adres: [•]
Tel: [•]
E-Posta: [•]

Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüm vergiler ve masrafları dahil toplam fiyatı:

[●]

Sipariş bedelinin ödenme şekli: Kredi Kartı

Teslimat şekli: Bedelsiz Nakliye

Teslim giderleri: Ücretsiz

Teslim giderlerinin kime ait olduğu: Indesit Company Beyaz Eşya Pazarlama A.Ş.

Satıcı'nın şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri: Sözleşme konusu hizmet ile ilgili şikayetler, Satıcı'nın yukarıda belirtilen iletişim bilgileri aracılığıyla yapılabilir.

Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri:

Unvan: Indesit Company Beyaz Eşya Pazarlama Anonim Şirketi
Adres: Balmumcu Mah. Karahasan Sok. No.11 Beşiktaş, İstanbul
Telefon: 444 50 10
E-mail: service.tr@whirlpool.com
Faks: (+90) 212 212 95 59

İadeye ilişkin taşıyıcı firma: Hotpoint Yetkili Ortağı

Cayma hakkı ve kullanımı:

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ilgili hükümleri gereğince;
Tüketici; 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir.

Tüketicinin cayma hakkı (i) tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara, (ii) çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine, (iii) tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine (iv) tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara, (v) malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, (vi) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine, (vii) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine, (viii) elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara, (ix) cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere, ve (x) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz.

Tüketicinin cayma hakkını kullanması halinde satıcı veya sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (ondört) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan kıymetli evrak ve benzeri her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür.

Tüketiciler, şikayet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde, tüketicinin hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilirler.
Bu bilgiler, iyiniyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmiştir. 18 yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler Satıcı'dan alışveriş yapamaz.