GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikası, Indesit Company Beyaz Eşya Pazarlama A.Ş. ("Indesit") tarafından işletilen  www.hotpoint.com.tr adresli Indesit internet sitesini veya diğer Indesit ürünlerini/hizmetlerini kullanan tüm kişiler ("Üye") için geçerlidir. Üye, Indesit internet sitesini veya diğer Indesit ürünlerini veya hizmetlerini kullandığında; veya Indesit ile iletişim kurduğunda Indesit, Üye hakkında bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde bilgi toplar.  Üye kişisel bilgilerinin ve verilerinin işbu Gizlilik Politikası'nda belirtilen şekilde ve amaçlarla kullanılmasına, işlenmesine, İndesit'in mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlar dahil 3. kişilere işletilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, sınıflandırılmasına, açıklanmasına, saklanmasına ve bu kapsamda üçüncü kişilerle paylaşılmasına ve işlenmesi amacıylayurtiçinde ve yurtdışına aktarılmasına onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye tarafından Indesit'e elektronik ortamda iletilen kişisel bilgiler, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. 

Kişisel bilgiler; Üye'nin adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi, kimlik numarası, kullanılan internet servis sağlayıcısının adı, IP adresi, erişilen tarih ve saat, profil resmi, ödeme yöntemi, cihaz bilgisi veya Üye tarafından iletilmiş diğer bilgiler ile Üye'yi tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca "Gizli Bilgiler" olarak anılacaktır.

Indesit, Gizli Bilgiler'i kendi bünyesinde, üye profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla mevzuatın ve Üye'nin izin verdiği ölçü ve şekilde kullanabilecektir.  Uygulama aracılığı ile edinilebilen Gizli Bilgiler Indesit bağlantılı şirketleri veya ortakları tarafından, yapılan işlemlerin güvenliği ve doğruluğunun tespiti açısından mevzuatın ve Üye'nin izin verdiği şekilde toplanabilir, kullanılabilir, işlenebilir ve saklanabilir.

Uygulama içerisinde referans gösterilen veya bağlantı sağlanan diğer sitelerin/uygulamaların/reklamların içeriğinden ya da gizlilik uygulamalarından Indesit sorumlu tutulamaz.

Indesit Gizli Bilgiler'i, burada belirtilenler saklı kalmak üzere, kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, Gizli Bilgi'nin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Ancak Üye'nin bilgilerini kendi cihazı üzerinden vermesi sebebiyle ilgisiz kişiler tarafından erişilmemesi amacıyla virüs ve benzeri zararlı uygulamalara karşı gerekli tedbirlerin Üye tarafından alınmaması ve Indesit'in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Indesit'in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Indesit, Üye'nin Gizli Bilgiler'ini (a) yürürlükte olan kanun veya düzenlemeler ya da verilmiş olan bir yargı kararı ya da idari emir gereğince açıklaması gerektiği durumlarda ve/veya (b) Üye'nin rızasının bulunduğu takdirde ve/veya (c) işbu Gizlilik Politikası'na uygun şekilde ve/veya (d) Indesit internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek olan "Indesit Kullanıcı Sözleşmesi"nde ayrık olarak düzenlenen hallere uygun şekilde üçüncü kişilere açıklayabilir ve/veya kullanabilir. 

Indesit, Üye'ye ve Üye'nin sunulan hizmetlerin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde eder. Teknik iletişim dosyası, istatiksel bilgi elde etmek amacıyla kullanılabilir.

Üye'nin, herkese açık alanlarda ifşa ettiği, yorumlarda veya mesajlarda paylaştığı bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucu doğacak zarardan Indesit sorumlu değildir. Üye'nin üyelik kaydını oluştururken kullandığı üye adı, şifre vb. bilgileri üçüncü kişilerle paylaşması durumunda ortaya çıkacak zararlardan Indesit sorumlu değildir.

Indesit, Üye'ye önerilerde bulunmak için Üye'nin Indesit ürünlerini ve hizmetlerini kullanım şeklini inceleyebilir ve kullanabilir.

Indesit, Kullanıcı Sözleşmesi veya Gizlilik Politikası'na aykırı davranan veya diğer üyeler tarafından şikayete konu olan Üye'nin kişisel bilgilerini ve verilerini inceleyebilir.

Indesit, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir.  Bu durumlarda hizmetler/ürünlerin üzerinden veya e-posta gibi diğer yollarla Üye'ye bildirimde bulunulacaktır.  Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde Üye için hüküm ifade edecektir.  Yapılan değişikliğin ardından Üye'nin Indesit hizmet veya ürünlerini kullanmaya devam ediyor olması, değişikliklere muvafakati anlamına gelecektir.